Welkom

Het Koninklijk Zangkoor Sint-Cecilia is het officiele zangkoor van de Turnhoutse parochie van het Heilig-Hart van Jezus in Turnhout. Het koor stelt zich ten doel de muziek tijdens de liturgische en andere kerkelijke plechtigheden naar best vermogen te verzorgen, zowel afzonderlijk als in samenwerking met anderen die bij de godsdienstoefeningen aanwezig zijn. Dit doel tracht het koor te bereiken door:

 • uitdrukkelijk te opteren voor de continuïteit met de grote cultuurtraditie van onze Kerk, met nadruk op het navolgen van de officiële liturgische muzikale richtlijnen en de Gregoriaanse zang.
 • het ontwikkelen en bevorderen van een godsdienstige, en in het bijzonder, van een gezonde en goede Rooms Katholieke liturgische geest bij de leden
 • zijn leden te vormen tot kundige koorzangers die zich betrokken weten bij de liturgische plechtigheden volgens de officiële richtlijnen van de Rooms Katholieke Kerk.
 • het deelnemen van activiteiten welke georganiseerd worden door het bestuur van het zangkoor of de kerkfabriek van de parochie

In praktijk houdt bovenstaande onder andere in dat:

 • het koor zijn muzikale medewerking verleent tijdens de zondagse Hoogmis te 9.30 uur en andere kerkelijke (hoog)feesten
 • desgevraagd muzikale medewerking wordt verleend tijdens bijzondere gelegenheden als uitvaarten, huwelijksmissen en jubilea.

Het Koninklijk Sint-Ceciliakoor in juni 2009 (klik op de afbeelding om een vergroting te zien)

Bestuursleden

Mia Donkers-Vanheertum (voorzitter)
de Merodelei 79/3
2300, Turnhout
014 – 41 62 77

Frans Donkers (ondervoorzitter)
Corneel Mertenslaan 15
2360, Oud Turnhout
014 – 45 27 30

Eddy Stoops (secretaris)
Hoogland 39
2460, Kasterlee
014 – 42 92 30

Wisje Leysen (penningmeester)
de Merodelei 34/4
2300, Turnhout
014 – 70 47 62

Jan Sterckx (ledenadministratie en feestelijkheden)
Lod. De Koninckstraat 3
2300, Turnhout

Gerda Verboven (PR, lid Cultuurraad en subsidieregelingen)
Koningin Astridlaan 37
2300, Turnhout

Repetitie

Iedere vrijdagavond op het oksaal van de Heilig-Hartkerk in Turnhout (Kerkplein 17):

 • 19.30 – 20.00 uur: repetitie van het mannenkoor (o.l.v. Maurits Van Obbergen in de wintermaanden en Paul Elst in de zomermaanden)
 • 20.00 – 21.30 uur: repetitie van het (vierstemmige) gemengd koor (o.l.v. Maurits Van Obbergen en/of Paul Elst)

Muziekcommissie

Een aantal maal per jaar komt de muziekcommissie bijeen om het repertorium voor de komende periode vast te stellen. De commissie bestaat uit volgende leden:

 • Mia Vanheertum (voorzitter koorbestuur)
 • Frans Donkers (ondervoorzitter koorbestuur)
 • Karel Donkers (koorlid)
 • Gislaine Van Eeckhout (koorlid)
 • Maurits Van Obbergen (dirigent Gregoriaans)
 • Paul Elst (orgelist)

Geef een reactie