altaarkruis

Plechtige Kruishulde te 20.00 uur (Gemengd koor)
dirigent: Jochem Baas

proprium: Gregoriaans en Nederlandstalige gezangen uit “Zingt Jubilate” (a capella)

wegens de plechtigheden van Goede Vrijdag zal het koor de gezangen opluisteren in het hoogkoor

diensten en Heilige Missen in de Goede Week en het Hoogfeest van Pasen

  • Witte Donderdag, 2 april 2015 – Heilige Mis te 20.00 uur voor de parochiefederatie in de kerk van het Goddelijk Kind Jezus
  • Goede Vrijdag, 3 april 2015:
    • 15.00 uur: plechtige Kruisweg (volkszang)
    • 20.00 uur: plechtigheden van Goede Vrijdag (zang: Koninklijk Sint-Ceciliakoor)
  • Paaszaterdag, 4 april 2015 – plechtige Paaswake te 20.00 uur voor de parochiefederatie in de kerk van Sint Pieter
  • Eerste Paasdag, 5 april 2015 – plechtige Hoogmis te 9.30 uur (Koninklijk Sint-Ceciliakoor, Gregoriaans proprium en Missa Brevis in Es, opus 150 van Jozef Baars)
  • Tweede Paasdag, 21 april 2014 – Hoogmis te 9.00 uur (gelezen)