Hoogmis te 9.30 uur (Gemengd koor)
dirigent: Jochem Baas
organist: Jochem Baas

proprium: Gregoriaans (Cogitationes)
ordinarium: Missa de Angelis van Armand Preud’homme
organist speelt werken van: B Van Stempvoort, J Battmann, G Merkel en A Monar