hhart

Plechtige Hoogmis te 9.30 uur (Gemengd koor)
dirigent: Jochem Baas
organist: Jochem Baas

proprium: Gregoriaans (Cogitationes)
ordinarium: Messe “Rosa Mystica” van J Noyon, Credo III (Gregoriaans)
overige gezangen: O Hart van Christus (C Huigens OFM), Ave Verum (Don L Perosi)
organist speelt werken van: Dom A Moore en A Monar