Kerken in Turnhout

 

Heilig-Hartkerk – Kerkplein
Deze grote driebeukige bakstenen kerk, waarvan de eerste steen gelegd werd in 1903, werd op 10 mei 1999 toegevoegd aan de lijst van geklasseerde monumenten. De neogotische kerk (het grootste kerkgebouw van Turnhout) met haar 92 meter hoge toren is, zoals vele andere Turnhoutse monumenten, het ontwerp van P.J. Taeymans. Schenkingen door begoede parochianen zorgden voor een mooie verzameling glasramen en andere kunstobjecten.
Sint-Pieterskerk – Grote Markt
De “Collegiale Sint-Pieterskerk” op het marktplein is de oudste kerk van Turnhout. Een prachtige preekstoel, het hoogaltaar en mooie beeld- en schilderwerken trekken de aandacht. De kerk bewaart ook een rijke kerkschat. Het kunstig gebeeldhouwde koorgestoelte stond oorspronkelijk in de Priorij van Corsendonk. Er is ook een prachtig en uniek 16de eeuws drieluik te bewonderen.
Onze Lieve Vrouw Middelareskerk – de Merodelei
Na de eerstesteenlegging in 1929, werd de kerk ingewijd in 1931. Deze neo-byzantijnse kerk (architect J. Taeymans) draagt zeker de stempel van Lou Asperslag, Nederlands dichter en glazenier. Het prachtige raam ‘de verheerlijking van Maria’ achter in de kerk toont onder andere mooie engelen die aan Memling doen denken. Ook de kleurenweelde, met veel rood en blauw valt hier op.
Sint-Antoniuskerk – Otterstraat
Voormalig Clarissenklooster, ontwerp van P.J. Taeymans. In 1875 kwamen de Clarissen in Turnhout, in 1883 verhuisden zij naar het klooster op de hoek Draaiboomstraat – Otterstraat. Sedert 1970 vindt het Jeugdcentrum de Wollewei er haar onderkomen. Neogotische kerk, toegewijd aan Sint-Antonius. Neogotisch ensemble van gepolychromeerde, plaasteren beelden en kleurrijke schilderingen op wanden en gewelven.
Parochiekerk Onze Lieve Vrouw van de Berg Carmel – Kapelweg, Zevendonk
De oorsprong van het huidige bedehuis gaat terug tot 1690-1694, toen de inwoners van Zevendonk een nieuwe kapel in hun gehucht bouwden. De aanleiding hiertoe was de verering van een in de omtrek gevonden albasten Mariabeeldje. Voormalige neoromaanse kerk, ontwerp van P.J. Taeymans, in 1991 gesloopt. De huidige, iets meer zuidwaarts opgetrokken kerk (architect R. Van Steenbergen), werd samen met de omringende woonwijk geconcipieerd.
Parochiekerk Sint-Franciscus van Asisi – Schorvoortberg
Gebouwd in 1965, ontwerp van R. Van Steenbergen, ingewijd in 1966, zandstenen gevelsteen in inkom. Het geheel is een combinatie van twee halve cirkels onder plat dak. Betonnen skeletgebouw ingevuld met baksteen, aan voor- en achterzijde onderbroken door metalen, verticale en horizontale vensterbanden.
Parochiekerk van het Goddelijk Kind Jezus – Steenweg op Oosthoven
Achterin gelegen, vrijstaande kerk, gebouwd in 1934 naar een ontwerp van Van Meel, aanleunend bij de nieuwe zakelijkheid.
Pinksterkerk – Collegestraat
Parochiekerk van de wijk ’t Stokt, naar ontwerp van Bressers, gebouwd in 1960-1961 bij het Jezuïetencollege. Typerend zijn vooral de talrijke glas-in-lood- en glas-in-betonramen door kunstschilder Jan Cobbaert. De lichtinval en het kleurenspel van de vele glasramen bepalen de sfeer.
Kerk de Blijde Boodschap – Parkwijk, Lode Peetersplantsoen
Parochiekerk opgericht in 1972 naar een ontwerp van architect R. Van Steenbergen.
Heilig Kruiskerk – Begijnhof
De kerk werd opgetrokken tussen 1662 en 1667 in opdracht van Anna Bax, meesteres van het Begijnhof en is toegewijd aan het Heilig Kruis.  Tijdens de Franse Revolutie werd de kerk (tijdelijk) omgevormd tot Tempel van de Rede.  In 1978 en de volgende jaren werd het gebouw gerestaureerd onder de leiding van architect E. Wauters.