Informatie

adres
Kerk van het Heilig-Hart van Jezus, Kerkplein 17 Turnhout

voorzitter
Mia Vanheertum
014 - 41 62 77

dirigent polyfonie
Paul Elst

dirigent Gregoriaans
Maurits Van Obbergen

organist
Paul Elst

webbeheerder
mail

H.H. Missen

weekeinde
zondag: 9.30 uur (Hoogmis)

Cartoon

Facebookpagina

QR

Zangerskoor

Wij minnen, Heer, de luister van Uw Tempel,
de pracht van Uw altaar, wierook die stijgt
en geurt ... En alwie overschrijdt de drempel
ontbloot het hoofd, eerbiedig knielt en nijgt.

Het orgel ruist en schraagt de lofgezangen
die zwellen in de beuk - bede die aemt
en zweeft, wier echo's trillend blijven hangen,
die ieder hart tot medebidden praamt.

Wij zingen, Heer, wij danken, smeken, streven,
van Uw gelovig volk talen de vreugd
en smart. U, die de Troost zijt van dit leven
en die hierna ons eeuwig hoog verheugt.

Jozef Simons, koorlid
1888 - 1948

Cartoon

Buienradar

Weerbericht

Weersverwachting
Turnhout
Meer weer in Turnhout

Berichten

4 - Teksten Heilige Mis

altaarkruis

Asperges me
Asperges me, Domine, hyssopo, et mundabor:
Lavabis me, et super nivem dealbabor.
Miserere mei, Deus,secundum magnam misericordiam tuam.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.
Gij besprenkelt mij, Heer, met hysop, en ik zal rein worden:
Gij wast mij, en ik zal witter worden dan sneeuw.
Ontferm u mijner, o God,volgens uw grote barmhartigheid.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin, en nu, en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Vidi aquam
Vidi aquam egredientem de templo, a latere dextro, alleluia:
et omnes ad quos pervenit aqua ista salvi facti sunt, et dicent:
Alleluia, alleluia.
Confitemini Domino, quoniam bonus:
quoniam in seculum misericordia ejus.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.
Ik heb water zien vloeien, ter rechterzijde de tempel uit, alleluja;
en allen tot wie dit water gekomen is, zijn behouden en zullen zeggen,
alleluja, alleluja.
Looft de Heer, want Hij is goed,
want in eeuwigheid duurt zijn barmhartig­heid.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin, en nu, en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Kyrie Eleison
Kyrie Eleison
Christe Eleison
Kyrie Eleison
Heer Ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons
Gloria
Gloria in excelsis Deo
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis
laudamus Te
benedicimus Te, adoramus Te
glorificamus Te
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam
Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens
Domine Fili unigenite, Jesu Christe
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi
miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi
suscipe deprecationem nostram
Qui sedes ad dexteram Patris
miserere nobis
Quoniam tu solus sanctus
Tu solus Dominus
Tu solis altissimus, Jesu Christe.
Cum sancto Spiritu
in gloria Dei Patris
Amen
Eer aan God in den hoge
en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft
Wij loven U
Wij prijzen en aanbidden U
Wij verheerlijken U
en zeggen U dank voor Uw grote heerlijkheid
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus.
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader
Gij die wegneemt de zonden der wereld
ontferm u over ons
Gij die wegneemt de zonden der wereld
aanvaard ons gebed
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader
ontferm u over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige
Gij alleen de Heer
Gij alleen de allerhoogste, Jezus Chritus.
met de heilige Geest
in de heerlijkheid van God de Vader.
Amen
Credo
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum,
et ex Patre natum ante omnia saecula.
Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero,
genitum non factum, consubstantialem Patri;
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine,
et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est,
et resurrexit tertia die, secundum Scripturas,
et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos,
cuius regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem,
qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur:
qui locutus est per prophetas.
Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum,
et vitam venturi saeculi.
Amen.
Ik geloof in één God,
de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God,
voor alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, Licht uit Licht, ware God uit de ware God.
Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader,
en door Wie alles geschapen is.
Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald.
Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige Geest uit de Maagd Maria,
en is mens geworden.
Hij werd voor ons gekruisigd, Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven.
Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de rechterhand van de Vader.
Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden.
En aan zijn rijk komt geen einde.
Ik geloof in de heilige Geest, die Heer is en het leven geeft;
die voortkomt uit de Vader en de Zoon;
die met de Vader en de Zoon te samen wordt aanbeden en verheerlijkt;
die gesproken heeft door de profeten.
Ik geloof in de éne, heilige, katholieke en apostolische Kerk.
Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.
Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven
van het komend rijk.
Amen.
Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria Tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosanna in excelsis.
Heilig, heilig, heilig
de Heer, de God der hemelse machten
Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid
Hosanna in den hoge
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren
Hosanna in den hoge
Pater Noster
Pater noster, Qui es in caelis,
Sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
Et dimitte nobis debita nostra,
Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem:
Sed libera nos a malo.
Amen
Onze Vader Die in de Hemelen zijt,
geheiligd zij Uw Naam. Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede op aarde als in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.
Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
miserere nobis
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
miserere nobis
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
dona nobis pacem
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld
ontferm U over ons
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld
ontferm U over ons
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld
Geef ons de vrede
Dimissio
Ite, Missa est.
Deo gratias.
Gaat, de Mis is uit.
Gode zij dank.
Benedicamus Domino
Deo gratias.
Laat ons zegenen de Heer.
Gode zij dank.