Informatie

adres
Kerk van het Heilig-Hart van Jezus, Kerkplein 17 Turnhout

voorzitter
Mia Vanheertum
014 - 41 62 77

dirigent polyfonie
Paul Elst

dirigent Gregoriaans
Maurits Van Obbergen

organist
Paul Elst

webbeheerder
mail

H.H. Missen

weekeinde
zondag: 9.30 uur (Hoogmis)

Cartoon

Facebookpagina

QR

Zangerskoor

Wij minnen, Heer, de luister van Uw Tempel,
de pracht van Uw altaar, wierook die stijgt
en geurt ... En alwie overschrijdt de drempel
ontbloot het hoofd, eerbiedig knielt en nijgt.

Het orgel ruist en schraagt de lofgezangen
die zwellen in de beuk - bede die aemt
en zweeft, wier echo's trillend blijven hangen,
die ieder hart tot medebidden praamt.

Wij zingen, Heer, wij danken, smeken, streven,
van Uw gelovig volk talen de vreugd
en smart. U, die de Troost zijt van dit leven
en die hierna ons eeuwig hoog verheugt.

Jozef Simons, koorlid
1888 - 1948

Cartoon

Buienradar

Weerbericht

Weersverwachting
Turnhout
Meer weer in Turnhout

Berichten

5 - Kronieken vanaf 2005

koor3

2016

 • 10 januari: vond, na de zondagse Hoogmis, de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats met de traditionele worstenbrood- en appelbollenmaaltijd. Tijdens de vergadering werd onder andere een film getoond van onze uitstap naan Oudenbosch en Willemstad in 2015.
 • 27 februari: werd een plechtig gezongen Heilige Mis opgedragen voor ons geliefde overleden koorlid Milia Belmans. Het gemengd koor zong het ordinarium uit de Missa in hon. Sct. Caroli Borromaei van Max Filke, diverse meerstemmige motetten aangevuld met het Gregoriaanse proprium “Invocabit”.
 • 20 maart: in de Hoogmis van Palmzondag (gezongen door ons mannenkoor) heeft E.H. Pastoor em. Jos Van Bedaf voor de laatste keer het H. Misoffer opdragen. Blijkbaar wordt de inzet en de hulpvaardigheid van een 87-jarige priester niet meer op prijs gesteld door de modernistische parochiefederatie van Turnhout.
 • 24 maart: ons gemengd koor zong de plechtige avondmis van Witte Donderdag. Het ordinarium was gekozen uit de Preismesse “Salve Regina” van G Stehle en de 18e Gregoriaanse mis. Naast een aantal Nederlandstalige gezangen klonk het Ave Verum van Don L Perosi (premiere).
 • 27 maart: Eerste Paasdag, de drukbezochte Hoogmis werd gezongen door het gemengd koor met een uitvoering van de Preismesse “Salve Regina” van G Stehle, het motet Ave Verum van Don Lorenzo Perosi en het Gregoriaanse proprium van de dag. Na de Hoogmis werd door het orgel het Halleluia van GF Händel gespeeld.
 • 27 april: werd door ons gemengd koor het vijftigjarig kloosterjubileum van koorlid zuster Mary-Paule Lenaerts opgeluisterd in de kapel van het Sint-Elisabethgasthuis in Turnhout. Het ordinarium was gekozen uit de Messe in C Dur van Anton Bruckner. Daarnaast weerklonk het Gregoriaanse proprium “Salve Sancta Parens” en enkele meerstemmige motetten (Locus Iste van A Bruckner, Ave Maria van J Arcadelt en Herr Deine Güte van A Grell).
 • 5 mei: in de Hoogmis op de feestdag van Ons Heer Hemelvaart weerklonken de Messe in C Dur van Anton Bruckner en het Gregoriaans proprium van de dag. Daarnaast werden Locus Iste van Anton Bruckner en het Ave Maria van Jacob Arcadelt uitgevoerd.
 • 15 mei: op het Hoogfeest van Pinksteren (Eerste Pinksterdag) werd door het gemengd koor de Hoogmis opgeluisterd met een uitvoering van de Messe Breve in Sol van Leo Delibes, het Gregoriaans proprium van de dag en enkele mariamotetten (OLV van Vlaanderen van Lod. De Vocht en De Veldkapel van R Ghesquiere).
 • 16 mei: zong ons gemengd koor de plechtige Requiemmis voor Lieve Mariën. Uitgevoerd werden het proprium en ordinarium uit de Gregoriaanse requiemmis alsmede enkele motetten (De Veldkapel van R Ghesquiere, Ave Maria van J Arcadelt en Locus Iste van A Bruckner).
 • 4 juni: werd door ons koor een daguitstap georganiseerd naar Nederland. De reis voerde ons naar de oude Hollandse polders in de Alblasserwaard. De dag werd besloten met een etentje.
 • 11 juni: zong ons gemengd koor, samen het parochiekoor van Sint-Pieter en Ars Musica, een plechtig requiem voor ons geliefde koorlid Mia De Munnynck-Peelmans in de Pinksterkerk in Turnhout. Door de gezamenlijke en afzonderlijke koren werden diverse meerstemmige motetten ten gehore gebracht. We deden Mia uitgeleide met een samen gezongen “In Paradisum”.
 • 15 juli: trok ons mannenkoor naar Sint-Lambrechts-Woluwe om aldaar in de parochiekerk van de Heilige Familie de plechtige Requiemmis te zingen voor de overleden zuster (Monique Van Obbergen) van ons koorlid Maurits Van Obbergen (dirigent Gregoriaans).
 • 15 augustus: het Hoogfeest van OLV Hemelvaart werd gevierd in de Hoogmis met een uitvoering van de Missa de Angelis van Armand Preud’homme, het Gregoriaans proprium van de dag (Gaudeamus) en een tweetal Vlaamse marialiederen.
 • 1 november: in de Hoogmis van Allerheiligen werden de gezangen uit de Messe Breve in C van Charles Gounod gezongen alsmede het Gregoriaans proprium van deze feestdag
 • 20 november: ter ere van Sint-Cecilia zong het gemengd koor in de zondagse Hoogmis (Hoogfeest van Christus Koning van het Heelal). Uitgevoerd werden misordinaria van verschillende componisten (J Güttler, M Filke, A Bruckner, Ch Gounod en L Delibes), enkele meerstemmige motetten en het Gregoriaans proprium van de dag.  Aan het einde van het Heilig Misoffer werd het Gregoriaanse “Christus Vincit” en “Aan U O Koning der Eeuwen” gezongen. In de namiddag had een feestmaal met animatie plaats in restaurant “De Notelaar” in Kasterlee.
 • 24 december: tijdens de druk bezochte plechtige Middernachtmis van Kerstmis om 24.00 uur vond voor ons een koor een premiere-uitvoering plaats van de Sonntagsmesse nr 3, opus 64 van J Guttler. Daarnaast weerklonken diverse kerstmotetten en het Gregoriaans proprium van Kerstnacht. In deze Middernachtmis heeft Jochem Baas voor de laatste keer (helaas) zijn medewerking verleend als vaste dirigent/organist van het Koninklijk Sint-Ceciliakoor. Vanaf 25 december 2016 is zijn functie overgenomen door Paul Elst.
 • 25 december: de Hoogmis van Eerste Kerstdag werd gezongen door het mannenkoor (diverse kerstliederen, Gregoriaans proprium en ordinarium)

2015

 • 11 januari: vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats met de traditionele worstenbrood- en appelbollenmaaltijd. Voor de verandering had deze nu plaats na de zondagse Hoogmis. Tijdens de bijeenkomst werd een nieuw dagelijks bestuur gekozen door de aanwezige leden.
 • 24 januari: op uitnodiging van de familie werd een plechtig Gregoriaans Requiem voor Alphons Misseghers gezongen in de parochiekerk van HH Petrus en Paulus in Pulle. Ondanks de barre weeromstandigheden (sneeuwstormen en ijzel) was zowat het voltallige mannenkoor aanwezig op het (zeer kleine) oksaal van de kerk.
 • 8 maart: voor de eerste maal werd door het gemengd koor de Missa in honorem Christi Regis gezongen in de Hoogmis (Derde Zondag van de Vasten). In het verleden voerde het mannenkoor deze tweestemmige mis ook geregeld uit. Het ordinarium werd aangevuld met het Gregoriaans proprium van de dag.
 • 3 april: verzorgde ons gemengde koor a capella de plechtigheden van Goede Vrijdag (Kruisverering) met Gregoriaanse gezangen en liederen uit “Zingt Jubilate”.
 • 5 april: Eerste Paasdag, de drukbezochte Hoogmis werd gezongen door het gemengd koor met een uitvoering van de Missa Brevis in Es, opus 150 van Jozef Baars, het motet “Herr Deine Güte” van A Grell, U Zij de Glorie van GF Handel en het Gregoriaanse proprium van de dag. Na de Hoogmis werd door het orgel het Halleluia van GF Händel gespeeld.
 • 25 april: werd door ons koor de avondmis opgeluisterd in de kapel van het Sint-Elisabethgasthuis met een uitvoering van de Messe Breve in C van Ch Gounod, enkele motetten en het Gregoriaans proprium van de dag.
 • 3 mei: bij de opening van de meimaand werd de Gregoriaanse Hoogmis opgeluisterd door het gemengd koor (Missa VIII en proprium van de dag). Als slotzang werd het Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen van Lod. De Vocht gezongen.
 • 14 mei: in de Hoogmis op de feestdag van Ons Heer Hemelvaart weerklonken de Messe Breve in C “aux chapelles” van Charles Gounod,  het Gregoriaans proprium van de dag. Daarnaast werden met succes twee nieuwe motetten uitgevoerd: Sancta Maria van J Schweitzer en O Esca Viatorum van Jozef Baars.
 • 6 juni: werd door ons koor een daguitstap georganiseerd naar Nederland. In Oudenbosch werd onder andere de basiliek aldaar bezocht (een verkleinde kopie van de Sint-Pieter in Rome) daarnaast werd de het plaatsje Willemstad aangedaan. De dag werd besloten met een etentje.
 • 14 juni: de Hoogmis ter ere van het Heilig-Hart werd muzikaal omlijst met een uitvoering van de Missa De Angelis van Armand Preud’homme alsmede het Gregoriaanse proprium “Cogitationes”.
 • 15 augustus: het Hoogfeest van OLV Hemelvaart werd gevierd in de druk bezochte Hoogmis met een uitvoering van de Messe Breve in Sol van Leo Delibes, het Gregoriaans proprium van de dag en het vierstemmige motet Sancta Maria van J Schweitzer.
 • 1 november: in de Hoogmis van Allerheiligen werden de gezangen uit de Deutsche Messe van Franz Schubert gezongen alsmede het Gregoriaans proprium van deze feestdag.
 • 22 november: ter ere van Sint-Cecilia zong het gemengd koor in de zondagse Hoogmis (Hoogfeest van Christus Koning van het Heelal). Uitgevoerd werden de Missa in honorem Scti. Francisci Xaverii van Josef Gruber, enkele meerstemmige motetten en het Gregoriaans proprium.  Aan het einde van het Heilig Misoffer werd het Gregoriaanse “Christus Vincit” gezongen. In de namiddag had een feestmaal met animatie plaats in restaurant Corsendonks Hof in Oud-Turnhout.
 • 24 december: tijdens de zeer druk bezochte plechtige Middernachtmis van Kerstmis om 24.00 uur vond voor ons een koor een premiere-uitvoering plaats van de Messe “Rosa Mystica” van Joseph Noyon. Daarnaast weerklonken diverse kerstmotetten en het Gregoriaans proprium van Kerstnacht
 • 25 december: de Hoogmis van Eerste Kerstdag werd gezongen door het mannenkoor (diverse kerstliederen, Gregoriaans proprium en ordinarium)

2014

 • 13 januari: vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats met de traditionele worstenbrood- en appelbollenmaaltijd. De vergadering werd afgesloten met een drink in de parochiezaal van de school
 • 22 maart: werd door ons gemengde koor de avondmis opgeluisterd in de kapel van het Sint-Elisabethgasthuis met een uitvoering van de Messe Breve in C van Charles Gounod, het Gregoriaanse “Attende Domine” en het Gregoriaans proprium van de Derde Zondag van de Vasten
 • 19 april: in de plechtige Paaswake van Paaszaterdag ondersteunde het gemengd koor de volkszang door de aanwezigen in de kerk. De samenzang werd begeleid door het koororgel
 • 20 april: Eerste Paasdag, de drukbezochte Hoogmis werd gezongen door het gemengd koor met een uitvoering van de Preismesse “Salve Regina” van Gustave Stehle, het Ave Verum van WA Mozart en het Gregoriaanse proprium van de dag. Na de Hoogmis werd door het orgel het Halleluia van GF Händel gespeeld.
 • 27 april: vond in onze parochiekerk voor de eerste maal een gemeenschapsviering/kindermis plaats tijdens de Hoogmis. De zang werd omlijst door het mannenkoor (in het hoogkoor) met Gregoriaans proprium, Nederlandstalige liederen uit “Zingt Jubilate” en een misordinarium in sol van G Philippeth.
 • 11 mei: in de Hoogmis werd het diamanten huwelijksjubileum gevierd van de familie Sterckx-Dehouwer (koorlid) met een uitvoering van de Deutsche Messe van Fr. Schubert, Gregoriaans proprium en diverse (meerstemmige) motetten. Na de Hoogmis werd door het diamanten bruidspaar een receptie aangeboden in de krypte van de Heilig-Hartkerk.
 • 24 mei: werd door ons koor de avondmis opgeluisterd in de kapel van het Sint-Elisabethgasthuis met een uitvoering van de Deutsche Messe van Frans Schubert en Gregoriaans proprium
 • 29 mei: in de Hoogmis op de feestdag van Ons Heer Hemelvaart weerklonken de Missa in hon. Scti. Caroli Borromaei van Max Filke,  het Gregoriaanse Regina Caeli en het Gregoriaans proprium van de dag.
 • 4 juni: zong ons mannenkoor een plechtige jubileummis in de kapel van het Sint-Elisabethgasthuis (Gregoriaans ordinarium en proprium)
 • 4 juni: bij gelegenheid van het jubileum van “750 jaar Sacramentsdag” verzorgde het Gregoriaans mannenkoor een muzikale omlijsting tijdens een academische zitting in de kapel van het Heilig-Kruis aan het Begijnhof in Turnhout
 • 7 juni: zong het gemengde koor, op verzoek, de vooravondmis van Pinksteren in de Sint-Michielskerk te Weelde. Uitgevoerd werden de Messe Breve in Sol van Leo Delibes, het Gregoriaans proprium van de dag en het motet OLV van de Kempen van Flor Peeters
 • 14 juni: werd door ons koor “Klein Kermis” gevierd. Ditmaal in de stad Turnhout met onder andere een stadswandeling en een etentje
 • 15 juni: de Hoogmis ter ere van het Heilig-Hart werd muzikaal omlijst met een uitvoering van de Missa Brevis in F nr 3 van Carl Santner alsmede het Gregoriaanse proprium “Cogitationes”
 • 13 juli: in een bijzondere overvolle Hoogmis te 11.30 uur werd het diamanten priesterfeest van onze em. pastoor Jos Van Bedaf gevierd. Het Koninklijk Sint-Ceciliakoor luisterde dit H Misoffer op met een uitvoering van de “Missa de Angelis” van Armand Preud’homme, het Gregoriaans proprium “Suscepimus” en een vierstemmig Ave Maria van Jacob Arcadelt. Nadien werden de parochianen, familieleden en genodigden getracateerd op een druk bezochte receptie met animatie in de parochiezaal.
 • 26 juli: werd door ons koor de avondmis opgeluisterd in de kapel van het Sint-Elisabethgasthuis met een uitvoering van de Missa De Angelis van Armand Preud’homme, een Ave Maria van J Arcadelt en het Gregoriaans proprium van de dag
 • 15 augustus: het Hoogfeest van OLV Hemelvaart werd gevierd in de Hoogmis met een uitvoering van de Preismesse “Salve Regina” van G Stehle en het Gregoriaans proprium van de dag. De Hoogmis werd afgesloten met de samenzang van het lied “Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen” (Lod. De Vocht).
 • 12 oktober: na de gezongen Hoogmis door het gemengd koor werd een nieuwe groepsfoto van ons zangkoor genomen. Traditiegetrouw wordt deze vereeuwiging eenmaal in de vijf jaar uitgevoerd!
 • 17 oktober: tijdens de wekelijkse herhaling op vrijdag was het de laatste keer dat onze dirigente polyfonie, Hilde Van Eyck, ons koor dirigeerde. Vanaf november 2014 is de functie vacant. Het dirigentschap ad interim zal worden opgenomen door Maurits Van Obbergen (dirigent Gregoriaans) en Jochem Baas (orgelist)
 • 1 november: in de Hoogmis van Allerheiligen werd het ordinarium uit de Messe Breve in Sol van Leo Delibes gezongen alsmede het Gregoriaans proprium van deze feestdag.
 • 2 november: in een druk bezochte Hoogmis van Allerzielen werd het Gregoriaans proprium en ordinarium (Missa Pro Defunctis) succesvol verzorgd door ons mannenkoor.
 • 23 november: ter ere van Sint-Cecilia zong het gemengd koor in de zondagse Hoogmis (Hoogfeest van Christus Koning van het Heelal). Uitgevoerd werden de Deutsche Messe van Fr. Schubert en het Gregoriaans proprium.  Aan het einde van het Heilig Misoffer werd het Gregoriaanse “Christus Vincit” gezongen. In de namiddag had een feestmaal met animatie plaats in restaurant De Notelaar in Kasterlee.
 • 29 november: werd door ons gemengde koor de avondmis opgeluisterd in de kapel van het Sint-Elisabethgasthuis met een uitvoering van de Missa in honorem Beatae Mariae Immaculatae van F Mawet, het Gregoriaanse “Rorate Caeli” en het Gregoriaans proprium van de Eerste Zondag van de Advent.
 • 24 december: tijdens de druk bezochte plechtige Middernachtmis van Kerstmis om 24.00 uur vond voor ons een koor een premiere-uitvoering plaats van de Missa Brevis in Es, opus 150 van Jozef Baars. Daarnaast weerklonken diverse kerstmotetten en het Gregoriaans proprium van Kerstnacht.
 • 25 december: de Hoogmis van Eerste Kerstdag werd gezongen door het mannenkoor (diverse kerstliederen, Gregoriaans proprium en ordinarium)

2013

 • 7 januari: vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats met de traditionele worstenbrood- en appelbollenmaaltijd. Tijdens de bijeenkomst werd een nieuw dagelijks bestuur gekozen door de aanwezige leden. Bij de verdeling van de verschillende bestuursposten werd Mia Vanheertum aangeduid als nieuwe voorzitter. De vergadering werd afgesloten met een drink in de krypte van de Heilig-Hartkerk
 • 29 maart: de Goede Vrijdagplechtigheden in de avond (Kruisverering) werden door ons koor a capella omlijst met Nederlandstalige liederen uit “Zingt Jubilate”.
 • 30 maart: wegens gewijzigd beleid in de parochiefederatie (…) was er dit jaar helaas geen gezongen Paaswake in onze eigen parochiekerk. Liefhebbers van deze liturgie waren aangewezen op de Sint-Pieterskerk aan de Markt te Turnhout.
 • 31 maart: Eerste Paasdag, de drukbezochte Hoogmis werd gezongen door het gemengd koor met een uitvoering van de Missa Solemnis van E Mechelaere en het Gregoriaanse proprium van de dag. Na de Hoogmis werd door het orgel het Halleluia van GF Händel gespeeld.
 • op 10 april zong het gemengd koor een jubileummis in de kapel van het Sint-Elisabeth-Gasthuis. Uitgevoerd werden de Missa in hon. BMI van F Mawet, Gregoriaans proprium en enkele meerstemmige motetten. Als gastorganist trad op de heer Pol Elst.
 • 9 mei: in de goed bezette Hoogmis op de feestdag van Ons Heer Hemelvaart weerklonken de Missa in honorem Sancti Francisci Xaverii van Jos. Gruber, het Gregoriaanse Regina Caeli en het Gregoriaans proprium van de dag. Dit H Misoffer werd mede opgedragen voor de zielerust van onze oud-dirigent Jef Roymans. Ter zijner ere werd de solo “Gebed voor het Vaderland” van Gaston Feremans uitgevoerd door Frans Donkers.
 • 9 juni: de Hoogmis ter ere van het Heilig-Hart werd muzikaal omlijst met de premiere van een uitvoering van de Messe in f opus 62 van Joseph Rheinberger alsmede het Gregoriaanse proprium “Cogitationes”.
 • 22 juni: de tweejaarlijkse kooruitstap per autocar ging dit jaar naar Gent (waar een geleid bezoek werd gebracht aan de opera) en het aan de Leie gelegen pitoreske Sint-Martens-Latem (waar ook een avondmaal genuttigd werd).
 • 13 juli: werd door ons koor de avondmis opgeluisterd in de kapel van het Sint-Elisabethgasthuis met een uitvoering van de Messe Breve in Sol van Leo Delibes, een meerstemmig motet en het Gregoriaans proprium
 • 15 augustus: het Hoogfeest van OLV Hemelvaart werd gevierd in de Hoogmis met een uitvoering van de Messa in on. di S. G. Calasanzio, opus 63 van Oreste Ravanello  en het Gregoriaans proprium van de dag. Daarnaast klonken een tweetal vierstemmige motetten (Ave Maria van J Arcadelt en Pater Noster van J Van Nuffel).
 • 17 augustus: werd door ons koor de avondmis opgeluisterd in de kapel van het Sint-Elisabethgasthuis met een uitvoering van de Messa in on. di S. G. Calasanzio, opus 63 van Oreste Ravanello, een meerstemmig motet en het Gregoriaans proprium. Het was tevens de laatste keer (…) dat onze dirigente polyfonie, Marianne Caers, ons koor dirigeerde. Vanaf september 2013 is de functie vacant.
 • 13 oktober: na proefdirecties tijdens de repetities op vrijdag 4 en 11 oktober heeft Hilde Van Eyck het dirigentschap voor de polyfonische gezangen aanvaard. Haar eerste optreden als dirigent had plaats tijdens de Hoogmis op zondag 13 oktober 2013 met een uitvoering van de Missa “Te Deum Laudamus” van Don Lorenzo Perosi.
 • 1 november: in de Hoogmis van Allerheiligen werd het ordinarium uit de Messe in C dur van Anton Bruckner gezongen alsmede het Gregoriaans proprium van deze feestdag.
 • 17 november: ter ere van Sint-Cecilia zong het gemengd koor in de zondagse Hoogmis. Uitgevoerd werden de Missa in hon. Scti. Caroli Borromaei van Max Filke  en het Gregoriaans proprium.  Daarnaast vertokte Joon Van Haperen een drietal solstukken. In de namiddag had een feestmaal met animatie plaats in restaurant De Notelaar in Kasterlee.
 • 30 november: werd door ons gemengde koor de avondmis opgeluisterd in de kapel van het Sint-Elisabethgasthuis met een uitvoering van de Messe in C Dur van Anton Bruckner, het Gregoriaanse “Rorate Caeli” en het Gregoriaans proprium van de Eerste Zondag van de Advent
 • 24 december: tijdens de druk bezochte plechtige Middernachtmis om 24.00 uur van Kerstmis werd de Messe in C dur van Anton Bruckner gezongen, diverse kerstmotetten en het Gregoriaans proprium van Kerstnacht. Medewerking werd verleend door Kristien Hermans (sopraansoliste)
 • 25 december: de Hoogmis van Eerste Kerstdag werd gezongen door het mannenkoor (diverse kerstliederen, Gregoriaans proprium en ordinarium)

2012

 • 1 januari: op Nieuwjaarsdag, feestdag van OLV Moeder van God zong het mannenkoor de eerste Hoogmis van 2012 om 9.30 uur. Uitgevoerd werden het Gregoriaans proprium van de dag alsmede het Gregoriaans ordinarium (Missa IX)
 • 16 januari: vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats met de traditionele worstenbrood- en appelbollenmaaltijd. De vergadering werd afgesloten met een drink in de krypte van de Heilig-Hartkerk
 • 1 april: tijdens de plechtigheden en Hoogmis van Palmzondag zong het mannenkoor het Gregoriaans ordinarium en proprium in het hoogkoor met begeleiding van het koororgel
 • 7 april: in de plechtige Paaswake van Paaszaterdag ondersteunde het gemengd koor de volkszang door de aanwezigen in de kerk. De samenzang werd begeleid door het koororgel
 • 8 april: Eerste Paasdag, de drukbezochte Hoogmis werd gezongen door het gemengd koor met een uitvoering van de Messe in C dur van Anton Bruckner en het Gregoriaanse proprium van de dag
 • 17 mei: in de Hoogmis op de feestdag van Ons Heer Hemelvaart weerklonken de Missa in honorem Sti. Caroli Borromaei van Max Filke en het Gregoriaans proprium van de dag
 • 20 mei: onze kerk en meer in het bijzonder ons kerkorgel mocht deze dag de wereldberoemde organist Daniel Roth (Saint-Sulpice, Parijs) te gast weten. In de namiddag verzorgde deze organist een orgelconcert op ons Stevens-orgel in het kader van de festiviteiten rondom “Turnhout 800 jaar stad”
 • 1 juni: ons koor zong in de kapel van het Sint-Elisabethgasthuis te Turnhout bij gelegenheid van een jubileum van de Gasthuiszusters. Naast het Gregoriaans proprium en ordinarium werden enkele meerstemmige motetten uitgevoerd
 • 10 juni: werd Klein-Kermis gevierd in uitspanning “De Brouwerij” te Weelde
 • 17 juni: de Hoogmis ter ere van het Heilig-Hart werd muzikaal omlijst met een uitvoering van de Missa Brevis in F nr 3 van Carl Santner alsmede het Gregoriaanse proprium “Cogitationes”
 • 30 juni: werd door ons koor de avondmis opgeluisterd in de kapel van het Sint-Elisabethgasthuis met een uitvoering van de Missa in honorem Beatae Mariae Immaculatae van F Mawet, een meerstemmig motet en het Gregoriaans proprium
 • 10 juli: vanwege de verjaardag van onze oud-pastoor Jos Van Bedaf was ons koor aanwezig tijdens de receptie in de crypte van onze kerk.
 • 15 juli: tijdens de zondagse Hoogmis werd het gouden huwelijksjubileum gevierd van Amanda (koorlid) en Jan Hermans-Bertels. Naast enkele meerstemmige motetten en het Gregoriaans proprium weerklonk de Missa Sexte in B van Michael Haller. Na de Hoogmis werd het koor een receptie aangeboden in de crypte van onze parochiekerk.
 • 15 augustus: het Hoogfeest van OLV Hemelvaart werd gevierd in de Hoogmis met een uitvoering van de Missa “Te Deum Laudamus” van Don Lorenzo Perosi en het Gregoriaans proprium van de dag. De Hoogmis werd afgesloten met het zingen van het bekende “Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen” (Lodewijk De Vocht).
 • 9 september: in de Hoogmis werd door ons gemengde koor voor de eerste maal sinds lange tijd de Deutsche Messe (D 872) van Frans Schubert uitgevoerd aangevuld met het Gregoriaans proprium van de dag door het mannenkoor.
 • 29 september: met zang van het koninklijk Sint-Ceciliakoor (onder leiding van Marianne Caers) en Vocaal Ensemble Cantat (onder leiding van Herman De Houwer) werd feestelijk de plechtige Heilige Mis bij gelegenheid van het gouden huwelijksjubileum van Maurits en Ghislaine Van Obbergen – Van Eeckhaut en het zestig jarige priesterfeest van Jan Van Eeckhaut omlijst. Het ordinarium werd gezongen uit de Messe in C Dur van Anton Bruckner. Het proprium werd genomen van het hoogfeest van Allerheiligen. Tevens werden enkele meerstemmige motetten ten gehore gebracht. Na het feestelijk Misoffer boden de jubilarissen beide koren een receptie aan in de crypte van de Heilig-Hartkerk.
 • 1 november: in de Hoogmis van Allerheiligen werd het ordinarium uit de Messe Breve in C “Aux Chapelles” van Charles Gounod gezongen alsmede het Gregoriaans proprium van deze feestdag.
 • 11 november: ter ere van Sint-Cecilia zong het gemengd koor in de zondagse Hoogmis. Uitgevoerd werden de Deutsche Messe (D872) van Fr Schubert en het Gregoriaans proprium. Nadien had een feestmaal met animatie plaats in restaurant De Notelaar in Kasterlee.
 • 9 december: in de Hoogmis werd door ons mannenkoor voor de eerste maal sinds lange tijd de Gregoriaanse Missa XVIII gezongen aangevuld met het Gregoriaans proprium van de dag.
 • 24 december: tijdens de druk bezochte plechtige Middernachtmis om 24.00 uur van Kerstmis werd de Missa Brevis in F nr 3 van Carl Santner gezongen, diverse kerstmotetten en het Gregoriaans proprium van Kerstnacht.
 • 25 december: de Hoogmis van Eerste Kerstdag werd gezongen door het mannenkoor (diverse kerstliederen, Gregoriaans proprium en ordinarium)

2011

 • 17 januari: tijdens de jaarlijkse ledenvergadering met worstenbrood en appelbollen werd een nieuw dagelijks bestuur gekozen door aanwezige koorleden
 • 26 februari: werd door ons koor de avondmis opgeluisterd in de kapel van het Sint-Elisabethgasthuis met een uitvoering van de Messe Breve in Sol van Leo Delibes, een meerstemmig motet en het Gregoriaans proprium
 • 23 april: in de plechtige Paaswake ondersteunde ons koor de volkszang door de aanwezigen in de kerk
 • 24 april: Eerste Paasdag, Hoogmis gezongen door het gemengd koor met een uitvoering van de Missa Solemnis van Erik Mechelaere en Gregoriaans proprium van de dag.
 • 27 april: bereikte ons koor het droeve bericht dat onze ere-organist Raf Van den Eeckhaut overleden is
 • 7 mei: werd door het voltallige koor de plechtige Gregoriaanse Requiemmis gezongen voor onze ere-organist Raf Van den Eeckhaut. Daarnaast weerklonken enkele meerstemmige motetten en solo’s.
 • 31 mei: de tweejaarlijkse kooruitstap ging dit jaar naar Brussel met een bezoek aan de studio’s van de VRT en een stadsrondrit per autocar.
 • 2 juni: in de Hoogmis op de feestdag van Ons Heer Hemelvaart weerklonken de Messe Breve van Leo Delibes en het Gregoriaans proprium van de dag.
 • 5 juni: de Hoogmis ter ere van het Heilig-Hart werd muzikaal omlijst met een uitvoering van de Missa in honorem Scti. Caroli Borromaei van Max Filke alsmede enkele meerstemmige motetten en het Gregoriaanse proprium
 • 12 juni: op het hoogfeest van Pinksteren zong het mannenkoor het Gregoriaanse proprium en ordinarium. Tevens deden een aantal kinderen uit de parochie in deze Heilige Mis hun Eerste Heilige Communie
 • 19 juni: vanwege onderhoudswerkzaamheden aan de windvoorziening van ons grote orgel zal het koor voor langere tijd niet kunnen zingen op het oksaal. Mede dank zij het ter beschikking stellen van een electronium door onze ere-dirigent, Jef Roymans, zal ons koor in betreffende periode de gezangen verzorgen in het hoogkoor van de kerk.
 • 11 juli: vanwege de verjaardag van onze oud-pastoor Jos Van Bedaf was ons koor aanwezig op de receptie in de crypte van onze kerk.
 • 17 juli: tijdens de zondagse Hoogmis werd het gouden huwelijksjubileum gevierd van koorleden Frans en Paula Donkers-Dirkx. Naast enkele meerstemmige motetten en het Gregoriaans proprium weerklonk de Messe Breve in Sol van Leo Delibes. Na de Hoogmis werd het koor een receptie aangeboden in de crypte van onze parochiekerk.
 • 15 augustus: het Hoogfeest van OLV Hemelvaart werd gevierd in de Hoogmis met een uitvoering van de Missa in honorem Scti. Francisci Xaverii van J Gruber en het Gregoriaans proprium van de dag. Daarnaast werd het vierstemmige “OLV van de Kempen” (op tekst van Jozef Simons en getoonzet door Flor Peeters) gezongen. Voor aanvang van de Hoogmis werd de bekende Air in D (BWV 1068) van JS Bach uitgevoerd door orgel en dwarsfluit.
 • 25 augustus: ons grote orgel is na succesvolle onderhoudswerkzaamheden (sinds 19 juni dit jaar) aan de windvoorzieningen weer bruikbaar. Vanaf zondag 28 augustus werd door ons koor weer, zoals gebruikelijk, gezongen bij het orgel op het oksaal.
 • 24 september: in de namiddag werd in onze parochiekerk tijdens een heilig Misoffer om 17.00 uur pater B Rosseels SJ aangesteld als pastoor van de Turnhoutse binnenstandsparochies. Tijdens de heilige Mis werden de Nederlandstalige gezangen verzorgd door een samengesteld koor onder leiding van de heer Jo Suikerbuijck (Pinksterparochie). Eerwaarde pater B Rosseels is de opvolger van G De Naegel die recentelijk aangesteld werd als pastoor van de Sint-Waldetrudiskerk te Herentals.
 • 18 oktober: na een ziektebed is ons zeer gewaardeerd koorlid Lina Bruurmijn overleden. Het gemengd Sint-Ceciliakoor en het Gregoriaans mannenkoor zongen een plechtig Requiem voor Lina Bruurmijn op zaterdag 22 oktober 2011 om 11.30 uur in de parochiekerk van het Heilig-Hart in Turnhout. Het ordinarium was uit de Messe Breve in Sol van Leo Delibes. Het proprium werd gezongen uit de Gregoriaanse Requiemmis. Daarnaast werden enkele meerstemmige motetten en solistische werken ten gehore gebracht.
 • 1 november: in de Hoogmis van Allerheiligen werd het ordinarium uit de Missa Solemnis van Erik Mechelaere gezongen alsmede het Gregoriaans proprium van deze feestdag.
 • 6 november: de Hoogmis van deze zondag werd opgedragen voor de zielerust van overleden leden en ereleden. De zang werd verzorgd door het mannenkoor (Gregoriaans proprium en ordinarium)
 • 13 november: ter ere van Sint-Cecilia zong het gemengd koor met soliste Kristien Hermans in de zondagse Hoogmis. Uitgevoerd werden de Missa Solemnis van E Mechelaere, enkele motetten en het Gregoriaans proprium. Nadien had een feestmaal plaats in restaurant De Notelaar in Kasterlee.
 • 13 november: in de HH Missen van het weekeinde werd  door de parochiefederatie medegedeeld dat het aantal misvieringen in de Turnhoutse binnenstadsparochie vanaf 26/27 november 2011 drastisch zal worden verminderd. Voor onze parochiekerk houdt dit in dat de HH Missen op zaterdagavond (19.00 uur) en de zondagse vroegmis (om 8.30 uur) komen te vervallen. De Hoogmis te 9.30 uur zal blijven behouden.
 • 23 november: bereikte ons koor het droeve bericht dat onze ere-dirigent Jef Roymans overleden is
 • 3 december: zongen het gemengd koor en het Gregoriaans mannenkoor de (zeer druk bezochte) plechtige Requiemmis voor Jef Roymans in onze parochiekerk. Solisitische medewerking werd verleend door Kristien Hermans. Het ordinarium en proprium waren uit de Gregoriaanse requiemmis. Daarnaast werden door koor en soliste diverse motetten uitgevoerd.
 • 24 december: tijdens de plechtige Middernachtmis om 24.00 uur van Kerstmis werd de Missa in hon. Sct. Caroli Borromaei van Max Filke gezongen, diverse kerstmotetten en het Gregoriaans proprium van Kerstnacht
 • 25 december: de Hoogmis van Eerste Kerstdag werd gezongen door het mannenkoor (diverse kerstliederen, Gregoriaans proprium en ordinarium (Missa IX))

2010

 • 11 januari: werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden traditiegetrouw gepaard met worstenborden en appelbollen
 • 3 april: in de plechtige Paaswake ondersteunde ons koor de Nederlandstalige gezangen gezongen door het aanwezige kerkvolk.
 • 4 april: Hoogmis van Pasen, uitvoering van de Messe Breve in C van Charles Gounod en Gregoriaans proprium
 • 13 mei: op het hoogfeest van Ons Heer Hemelvaart werd voor de eerste maal de 4-stemmige Missa Solemnis van Erik Mechelaere uitgevoerd. Het mannenkoor verzorgde de Gregoriaanse wisselende gezangen van Hemelvaartsdag
 • 22 mei: in de kapel van het Sint-Elisabethgasthuis werd door ons koor de vooravondmis van Pinksteren gezongen (Messe Breve in Sol van Leo Delibes en Gregoriaans proprium)
 • 23 mei: op het hoogfeest van Pinksteren zong het mannenkoor het Gregoriaanse proprium en ordinarium. Tevens deden een aantal kinderen uit de parochie in deze Heilige Mis hun Eerste Heilige Communie
 • 6 juni: in de Hoogmis ter ere van het Heilig-Hart werd de vierstemmige Missa Solemnis van Erik Mechelaere uitgevoerd, enkele meerstemmige motetten en het Gregoriaans proprium
 • 26 juni: werd Klein-Kermis gevierd in restaurant Broos-Einde te Oud-Turnhout
 • 15 augustus: de Messe Breve van Charles Gounod en de Gregoriaanse wisselende gezangen werden uitgevoerd op het hoogfeest van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart.
 • 12 september: werd deelgenomen aan het koorfestival “Zingen tot Morgenvroeg” tijdens de Cultuurmarkt in het centrum van Turnhout
 • 22 september: bereikt ons het verschrikkelijke bericht dat onze dirigent voor het Gregoriaans, Sylvain Goossens zeer plotseling is overleden
 • 29 september: de plechtige Requiemmis voor onze dirigent Sylvain Goossens wordt door het gemengd koor gezongen. Tijdens de Heilige Mis weerklinken het Gregoriaans proprium en ordinarium (door het mannenkoor) en enkele meerstemmige motetten door het gemengd koor.
 • 17 oktober: de positie van dirigent voor het Gregoriaans wordt ingevuld door Maurits Van Obbergen. In de Hoogmis van 17 oktober dirigeert hij voor de eerste maal het mannenkoor. Bij afwezigheid van Maurits Van Obbergen (in de zomermaanden) zal onze organist, Jochem Baas, zijn taak overnemen.
 • 30 oktober: bij gelegenheid van het jubileumjaar van het bisdom Antwerpen vond in onze parochiekerk een tentoonstelling plaats rondom rituelen bij “dood en begrafenis”. Het Gregoriaans mannenkoor zong bij de opening enkele delen uit de Gregoriaanse Requiemmis.
 • 1 november: in de Hoogmis van Allerheiligen (die tot de laatste plaats volzet was) werd het ordinarium uit de Messe Breve in C van Charles Gounod gezongen alsmede het Gregoriaans proprium van deze feestdag
 • 14 november: de Hoogmis van deze zondag werd opgedragen voor de zielerust van overleden leden en ereleden. De zang werd verzorgd door het mannenkoor (Gregoriaans proprium en ordinarium)
 • 14 november: voor ons koorlid Celine Janssens en haar man Gust Proost werd in een extra Heilige Mis de Messe Breve van Charles Gounod gezongen. Daarnaast weerklonk een aantal meerstemmige motetten door het gemengd koor.
 • 20 november: bij gelegenheid van het jubileumjaar van het bisdom Antwerpen vond in onze parochiekerk een tentoonstelling plaats rondom rituelen bij “dood en begrafenis”. Het Gregoriaans mannenkoor zong bij het sluitingsconcert enkele delen uit de Gregoriaanse Requiemmis. Later op de avond werd door een samengesteld gelegenheidskoor het Requiem van Gabriel Fauree uitgevoerd.
 • 21 november: ter ere van Sint-Cecilia zong het gemengd koor met solisten in de zondagse Hoogmis diverse miscomposities, motetten en het Gregoriaans proprium. Nadien had een feestmaal plaats in restaurant De Notelaar in Kasterlee.
 • 24 december: tijdens de plechtige Middernachtmis van Kerstmis werd de Missa in hon. Sct. Caroli Borromaei van Max Filke gezongen, diverse kerstmotetten en het Gregoriaans proprium van Kerstnacht
 • 25 december: de Hoogmis van Eerste Kerstdag werd gezongen door het mannenkoor (Gregoriaans proprium en ordinarium)

2009

 • 19 januari: vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats met appelbollen en worstenbrood. Er werd een nieuw dagelijks bestuur gekozen door de aanwezige leden.
 • 14 maart: in onze parochiekerk zong het koor de Requiemmis van ons geliefde koorlid Karel Looyens (Gregoriaans proprium en ordinarium alsmede diverse meerstemmige motetten)
 • 11 april: in de Paaswake ondersteunde het gemengd koor de volkszang door aanwezige kerkgangers
 • 12 april: in de Hoogmis op Eerste Paasdag werd de Messe Breve in C van Charles Gounod uitgevoerd alsmede het Gregoriaans proprium
 • 21 mei: Ons Heer Hemelvaart werd de Hoogmis muzikaal omlijst met een uitvoering van de Missa in onore Scti. Josephi Cal. van Oreste Ravanello en het Gregoriaans proprium
 • 31 mei: op het hoogfeest van Pinksteren zong het mannenkoor het Gregoriaanse proprium en ordinarium. Tevens deden een aantal kinderen uit de parochie in deze Heilige Mis hun Eerste Heilige Communie
 • 7 juni: in de Hoogmis ter ere van het Heilig-Hart zong het gemengd koor misordinaria uit verschillende miscomposities, diverse motetten en het Gregoriaans proprium. Na de feestelijke Hoogmis werd een groepsfoto van het Koninklijk Sint-Ceciliakoor genomen vooraan in de kerk
 • 10 juni: had de tweejaarlijkse kooruitstap plaats met een bezoek aan Antwerpen (Aquatopia en een vaart over de Schelde)
 • 27 juni: zong het gemengd koor de Requiemmis voor ons geliefde overleden koorlid Willem Paulussen in de parochiekerk Sint-Bavo van Oud-Turnhout (Gregoriaans proprium en ordinarium en enkele motetten)
 • 1 juli: wegens herschikking van de aanvangstijden van de HH Missen in onze parochiekerk zal vanaf 1 juli de zondagse Hoogmis om 9.30 uur plaatshebben in plaats van 10.00 uur
 • 10 juli: het koor gaf acte de presence tijdens de receptie van onze oud-pastoor Jos Van Bedaf ter ere van zijn tachtigste verjaardag
 • 12 juli: in een extra Heilige Mis om 11.30 uur werd deze zondag de tachtigste verjaardag van onze oud-pastoor Jos Van Bedaf gevierd. Het gemengd koor zong de Messe Breve in Sol van Delibes, het Gregoriaans proprium en enkele motetten
 • 15 augustus: OLV Hemelvaart werd in de Hoogmis de Missa Te Deum Laudamus van Don Lorenzo Perosi gezongen. Het mannenkoor zong de wisselende Gregoriaanse gezangen
 • 13 september: nam ons koor deel aan de Turnhoutse Cultuurmarkt met een stand in de Gemeentestraat.
 • 27 oktober: vierden koorlid Marius Van Herwaarden en zijn vrouw Annemieke hun gouden huwelijkjubileum in een speciale feestmis. Tijdens de Heilige Mis werd er door twee koren gezongen: Turnhouts Gemengd koor De Vedel (meerstemmige motetten) en ons eigen gemengd koor (Messe Breve in Sol van Leo Delibes). Nadien werd een receptie aangeboden in Alta Ripa te Oud-Turnhout.
 • 1 november: op het hoogfeest van Allerheiligen zong het gemengd koor de Preismesse Salve Regina van Gustav Stehle alsmede het Gregoriaans proprium van deze hoogdag
 • 15 november: werd in de zondagse Hoogmis gezongen ter ere van Sint-Cecilia. Het koor zong onderdelen uit verschillende miscomposities, motetten en het Gregoriaans proprium. Nadien volgde een feestdiner in De Notelaar in Kasterlee.
 • 5 december: voor de moeder van ons koorlid zuster Marie-Paule zong ons koor de plechtige Requiemmis in de parochiekerk van Arendonk (Gregoriaans proprium en ordinarium alsmede enkele motetten)
 • 24 december: in de Kerstnachtmis werd het ordinarium uit de Orgelsolomesse KV 259 van Wolfgang Amadeus Mozart gezongen. De overige gezangen bestonden uit diverse meerstemmige kerstmotetten en het Gregoriaans proprium
 • 25 december: de Hoogmis op Eerste Kerstdag werd gezongen door het mannenkoor (Gregoriaans proprium en ordinarium)

2008

 • 21 januari: vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats in de crypte van onze kerk. De vergadering vatte traditiegetrouw aan met appelbollen en worstenbroden. In deze bestuursvergadering werden volgende mededelingen gedaan:
  • vanaf januari 2008 beschikt ons koor over twee vaste organisten, Raf Van den Eeckhaut en Jochem Baas. Beide organisten zullen afwisselend het mannen- en gemengd koor begeleiden op de zon- en feestdagen.
  • onze vaste en zeer gewaardeerde dirigent polyfonie, Jef Roymans, heeft besloten wegens gezondheidsredenen zijn dirigentschap neer te leggen. Tot aan het zomerverlof zal de dirigent Gregoriaans, Sylvain Goossens, zijn taken waarnemen. Vanaf juni 2008 zal Marianne Caers als nieuwe dirigente polyfonie aantreden.
 • 16 februari: vond in de parochiekerk van Vosselaar de uitvaartmis plaats van ons koorlid Irene Matthé
 • 22 maart: in de Paaswake verleende ons koor ondersteuning aan de volkszang (Nederlandstalige gezangen)
 • 23 maart: Eerste Paasdag weerklonk in de Hoogmis, naast Gregoriaans proprium, de Messe Breve in C van Charles Gounod door het gemengd koor
 • 5 april: voor het echtpaar Eddy en Philomene Allearts, beide koorleden, verzorgde het koor een plechtige feestmis (Messe Breve in Sol van Leo Delibes, enkele motetten en Gregoriaans proprium)
 • 13 april: na de zondagse Hoogmis werd door het koorbestuur aan het gouden echtpaar Allaerts een receptie aangeboden in de crypte van de kerk. Op zaterdag 5 april reeds werd een speciale feestmis opedragen ter ere van het huwelijksjubileum.
 • 1 mei: in de Hoogmis op Ons Heer Hemelvaart weerklonk de Missa in honorem Sti Josephi Calasantii van Oreste Ravanello alsmede het Gregoriaans proprium
 • 11 mei: in de Hoogmis van Eerste Pinksterdag verzorgde het mannenkoor de gezangen (Gregoriaans proprium en ordinarium)
 • 1 juni: in de Hoogmis ter ere van het Heilig Hart werden onderdelen uit diverse misordinaria gezongen alsmede enkele motetten. Het mannenkoor zong de wisselende gezangen uit de Gregoriaanse mis “Cogitationes”.
 • 8 juni: de jaarlijkse viering van “klein-kermis” vond traditiegetrouw plaats in restaurant Brooseind te Oud-Turnhout.
 • 20 juli: in de Hoogmis werd voor de eerste maal gezongen onder leiding van de nieuwe dirigente polyfonie (Marianne Caers). Het gemengd koor zong de Missa Te Deum Laudamus van Don Lorenzo Perosi. Het mannenkoor voerde het Gregoriaans proprium uit van die zondag.
 • 15 augustus: op het hoogfeest van OLVrouw Hemelvaart werd door het gemengd koor de Missa in honorem Scti. Francisci Xaverii van J Gruber uitgevoerd alsmede gezangen uit het Gregoriaans proprium.
 • 17 september: Raf Van den Eeckhaut deelt het koorbestuur mee dat hij na meer dan 31 jaar organistschap zijn functie als organist gaat neerleggen. Het bestuur en de koorleden zijn de jarenlange inzet van raf Van den Eeckhaut veel dank en waardering verschuldigd.
 • 1 november: op het hoogfeest van Allerheiligen voert het koor in de Hoogmis de Messe Salve Regina van Gustav Stehle uit. Daarnaast wordt het Gregoriaans proprium gezongen.
 • 2 november: in de zeer druk bezochte Hoogmis van Allerzielen werd het Gregoriaans proprium en ordinarium succesvol verzorgd door ons mannenkoor
 • 9 november: Hoogmis opgedragen aan overleden leden en ereleden van ons koor. Muzikale opluistering door het mannenkoor (Gregoriaans ordinarium en proprium)
 • 16 november: wordt Sinte-Cecilia geëerd in de zondagse Hoogmis met uitvoeringen van verschillende misonderdelen, motetten en het Gregoriaans proprium van de zondag. Na de Hoogmis heeft een feestmaal plaats in restaurant De Notelaar in Kasterlee. Tijdens de feestelijkheden werden Raf Van den Eeckhaut en Jef Roymans benoemd tot respectievelijk ere-organist en ere-dirigent.
 • 24 december: In de Kerstnachtmis weerklinkt door het gemengd koor en solisten een uitvoering van de Orgelsolomesse KV 259 van Wolfgang Amadeus Mozart. Naast diverse kerstmotetten wordt tevens het Gregoriaans proprium “Dominus dixit” gezongen.
 • 25 december: Eerste Kerstdag wordt de Hoogmis met Gregoriaans proprium en ordinarium opgeluisterd door het mannenkoor

2007

 • 15 januari: jaarlijkse algemene ledenvergadering met worstenbroden en appelbollen. In de vergadering werd een nieuw bestuur gekozen.
 • 11 februari: ter gelegenheid van het feit dat in onze kerk honderd jaar geleden de eerste Heilige Mis werd opgedragen zong het gemengd koor in een feestelijke Hoogmis de Missa Sexta in B van Michael Haller en het Gregoriaans proprium van die dag.
 • 18 maart: ter gelegenheid van zijn vijftig jarig lidmaatschap van ons koor werd Willem Paulussen een receptie na de zondagse Hoogmis aangeboden door het koorbestuur in de crypte van onze parochiekerk
 • 8 april: de Hoogmis van Eerste Paasdag werd omlijst door het gemengd koor met een uitvoering van de Messe Breve in Sol van Leo Delibes alsmede het Gregoriaanse proprium voor deze hoogdag
 • 17 mei: op Ons Heer Hemelvaart werd in de Hoogmis door het gemengd koor de Missa Te Deum Laudamus van Lorenzo Perosi uitgevoerd. Door het mannenkoor werd het Gregoriaans proprium gezongen.
 • 27 mei: in de Hoogmis van Eerste Pinksterdag werd door het gemengd koor de Messe Breve in C van Charles Gounod gezongen alsmede het Gregoriaanse proprium
 • 3 juni: in de Hoogmis ter ere van het Heilig Hart vond de premiere plaats van de Missa in honorem BMV van Peter Piel (gemengd koor). Deze miscompositie is destijds bij de inwijding van onze parochiekerk (honderd jaar geleden) gezongen door het toenmalige mannenkoor. Het hedendaagse mannenkoor tekende in dit Misoffer voor het Gregoriaans proprium. Na de Hoogmis werd de parochianen door de kerkfabriek een receptie aangeboden in het kerkportaal.
 • 8 juni: de tweejaarlijkse uitstap door het koor ging dit jaar naar Tongeren en wijnkasteel Genoels-Elderen
 • 15 augustus: Onze Lieve Vrouw Hemelvaart, opluistering van de Hoogmis met Gregoriaans proprium en de Missa de Angelis van Armand Preud’homme door het gemengd koor
 • 24 augustus: in de parochiekerk van Arendonk werd door het gemengd koor op uitnodiging een huwelijksmis gezongen (Messe Breve in C van Charles Gounod en enkele meerstemmige motetten)
 • 23 september: had ons koor vrij-af om het zangkoor “Deo Sacrum” uit het Nederlandse Poeldijk de gelegenheid te geven de Hoogmis in onze kerk te zingen (Missa Festiva van Gretchaninoff)
 • 1 november: in de Hoogmis van Allerheiligen werd de Missa Brevis nr 3 in F van Carl Santner gezongen. Het mannenkoor zong het Gregoriaanse proprium.
 • 4 november: het mannenkoor zong de Gregoriaanse Hoogmis (proprium en ordinarium) die mede werd opgedragen voor overleden leden en ereleden van het koninklijk zangkoor.
 • 10 november: verzorgde het gemengd koor de avondmis in de kapel van het Sint-Elisabethgasthuis (Messe Breve in Sol van Leo Delibes en Gregoriaans proprium)
 • 18 november: viering van de naamdag van Sinte-Cecilia in de Hoogmis. Naast het Gregoriaans proprium werden enkele meerstemmige motetten en onderdelen uit verschillende misordinaria ten gehore gebracht door het gemengd koor en solisten. Na de feestelijke Hoogmis volgde een feestmaal in De Notelaar te Kasterlee.
 • 24 december: in de Kerstnachtmis werd door het gemengd koor en solisten de Missa Brevis in d KV 65 van Wolfgang Amadeus Mozart gezongen. Naast meerstemmige kerstmotetten weerklonk door het mannenkoor het Gregoriaans proprium “Dominus dixit ad me”.

2006

 • 6 februari: jaarlijkse algemene ledenvergadering met worstenbrood en appelbollen. Er werd tevens een nieuw dagelijks bestuur gekozen door de aanwezige koorleden. Jaak Leyen is in deze vergadering de titel van erevoorzitter toegekend.
 • 16 april: het Hoogfeest van Pasen werd omlijst in de Hoogmis met het ordinarium van Charles Gounod (Messe Breve nr 7) en het Gregoriaans proprium van de zondag
 • 24 april: onze dirigent, Jef Roymans, was sinds zijn ziekte voor de eerste maal weer present tijdens de bestuursvergadering in het Merodecenter
 • 21 mei: onze vaste dirigent, Jef Roymans, dirigeerde voor de eerste maal na zijn ziekte het mannenkoor in de Hoogmis (Missa in hon. Sancti Martini van Aloys Desmet en Gregoriaans proprium)
 • 25 mei: in de Hoogmis van Hoogfeest van Ons Heer Hemelvaart zong het gemengd koor de Preismesse “Salve Regina” van Gustav Stehle en het Gregoriaans proprium.
 • 3 juni: het gemengd koor omlijstte muzikaal de avondmis in de kapel van het Sint-Elisabethgasthuis (Missa in honorem BMV van F Mawet)
 • 11 juni: in de Hoogmis ter ere van het Heilig Hart zong het gemengd koor met solisten de Missa Cogitationes van Armand Neyrinck. Wegens ziekte van de vaste organist, Raf Van den Eeckhaut, werd de orgelbegeleiding waargenomen door gastorganist Jochem Baas. Het mannenkoor verzorgde het Gregoriaans proprium.
 • 17 juni: Klein Kermis werd gevierd in restaurant Brooseinde in Oud-Turnhout. Tevens werd een geleid bezoek gebracht aan de tomatenkwekerij van de familie Van Gool.
 • 20 juli: het gemengd koor zong de Requiemmis van ons geliefde koorlid Jos Verboven (Gregoriaans ordinarium en proprium en diverse motetten)
 • 15 augustus: OLV Hemelvaart. De Hoogmis werd opgeluisterd door het gemengd koor (Messe Breve in Sol van Leo Delibes). Gregoriaans proprium door het mannenkoor.
 • 26 augustus: gouden huwelijksjubileum van dirigent Sylvain Goossens en Josée Goossens. Het gemengd koor zong de Messe in C van Anton Bruckner en diverse motetten. Het Gregoriaans proprium was uit de mis ter ere van het Heilig Hart genomen. Na de Heilige Mis werd het koor een receptie aangeboden in de crypte van onze parochiekerk
 • 10 september: met een uitvoering door het gemengd koor van de Messe in C van Anton Bruckner tijdens de Hoogmis nam onze dirigent ad-interim, Patrick Van Compernolle afscheid van ons koor. Het mannenkoor verzorgde het Gregoriaans proprium. Na de Hoogmis werd een hem een receptie aangeboden in de crypte van de kerk
 • 1 november: hoogfeest van Allerheiligen, uitvoering van de Messe Breve in C van Charles Gounod door het gemengd koor en Gregoriaans proprium door het mannenkoor.
 • 5 november: de Hoogmis gezongen door het mannenkoor was opgedragen voor overleden leden en ereleden van ons koor
 • 12 november: viering van de naamdag van Sint-Cecilia in de Hoogmis door het gemengd koor en solisten (Gregoriaans proprium en onderdelen uit verschillende miscomposities)
 • 24 december: in de Nachtmis van Kerstmis werd door het gemengd koor en solisten met orkestbegeleiding de Missa Brevis KV 65 van Wolfgang Amadeus Mozart gezongen alsmede een aantal meerstemmige kerstmotetten en het Gregoriaans proprium van de dag.

2005 (vanaf augustus)

 • 15 augustus: OLV Hemelvaart. Hoogmis gezongen door het gemengd koor (Messe Breve in Sol van Leo Delibes en Gregoriaans proprium)
 • 11 september: Herman De Houwer trad op als gastdirigent van het gemengd koor (Missa Te Deum laudamus van Lorenzo Perosi en Gregoriaans proprium)
 • 1 oktober: het mannenkoor zingt een Gregoriaanse Heilige Mis in de Pinksterkerk voor de oud-leerlingen van het Jezuïetencollege
 • 4 oktober: ons gemengd koor werd gevraagd de Requiemmis te zingen van de heer Roger Roosen in de Sint-Willibrorduskerk in Rijkevorsel
 • 9 oktober: het gemengd koor zong voor de eerste maal onder leiding van dirigent-ad-interim Patrick Van Compernolle (Messe in C van Anton Bruckner en Gregoriaans proprium)
 • 14 oktober: wegens onbeschikbaarheid van de kerk ging de repetitie door in de kapel van het Sint-Elisabethgesthuis
 • 1 november: hoogfeest van Allerheiligen, Hoogmis opgeluisterd door het gemengd koor (Missa de Angelis van Armand Preud’homme en Gregoriaans proprium)
 • 6 november: Hoogmis opgedragen aan overleden leden en ereleden van het Koninklijk zangkoor (gezongen door het mannenkoor)
 • 13 november: Hoogmis ter ere van Sint-Cecilia. Het gemengd koor zong met medewerking van verschillende solisten onderdelen uit verschillende misordinaria. Het Gregoriaans proprium werd uitgevoerd door het mannenkoor Na de Hoogmis volgde een feestdiner in De Notelaar te Kasterlee.
 • 23 december: voor ons geliefde koorlid Louisa Van Bourgonie (overleden op 17 december) zong het gemengd koor de plechtige Requiemmis (Gregoriaans proprium en ordinarium alsmede diverse meestemmige motetten)
 • 24 december: de Kerstnachtmis werd door het gemengd koor en solisten omlijst met het ordinarium van Carl Santner (Missa Brevis nr 3 in F) en diverse kerstmotetten. Het mannenkoor verzorgde het Gregoriaans proprium.
 • 25 december: de Hoogmis op Eerste Kerstdag werd door het gemengd koor in kleine bezetting opgeluisterd (Missa in honorem BMV van F Mawet en Gregoriaans proprium)