Mechelaere, Edward

De Bruggeling Edward Mechelaere (1827 – 1906) was kapelmeester aan het Kleinseminarie in Roeselare; leraar muziek, wiskunde en talen en componist. Hij schreef vooral religieuze muziek, maar ook een zangspel en liederen (zowel op Nederlandse als Franse teksten). Zijn broer Désiré (1822-1889) was een uitstekende bas die verschillende keren in Parijs optrad.