Haller, Michael

Vanaf 1852 kreeg Michael Haller zijn eerste muzikale opleiding als kloosterling in de Benediktijner abdij in Metten. In 1860 begon hij een theologiestudie aan het priesterseminarie in Regensburg. Na zijn priesterwijding in 1864 werd hij prefekt van de koorschool in Regensburg. Deze aanstelling maakte een kennismaking met het Caecilianisme mogelijk. Als inspecteur van het priesterseminarie werd Haller in 1867 kapelmeester aan de “Alten Kapelle” in Regensburg. Na de oprichting van de Kirchenmusikschule in Regensburg onderwees Haller vanaf 1874 de vakken kompositie en kontrapunt aldaar. In 1882 bekleedde hij kortstondig ook het ambt van domkapelmeester aan de dom in Regensburg was daarbij ook koorleider van de “Regensburger Domspatzen”.

Geef een reactie