Informatie

adres
Kerk van het Heilig-Hart van Jezus, Kerkplein 17 Turnhout

voorzitter
Mia Vanheertum
014 - 41 62 77

dirigent polyfonie
Paul Elst

dirigent Gregoriaans
Maurits Van Obbergen

organist
Paul Elst

webbeheerder
mail

H.H. Missen

weekeinde
zondag: 9.30 uur (Hoogmis)

Cartoon

Facebookpagina

QR

Zangerskoor

Wij minnen, Heer, de luister van Uw Tempel,
de pracht van Uw altaar, wierook die stijgt
en geurt ... En alwie overschrijdt de drempel
ontbloot het hoofd, eerbiedig knielt en nijgt.

Het orgel ruist en schraagt de lofgezangen
die zwellen in de beuk - bede die aemt
en zweeft, wier echo's trillend blijven hangen,
die ieder hart tot medebidden praamt.

Wij zingen, Heer, wij danken, smeken, streven,
van Uw gelovig volk talen de vreugd
en smart. U, die de Troost zijt van dit leven
en die hierna ons eeuwig hoog verheugt.

Jozef Simons, koorlid
1888 - 1948

Cartoon

Buienradar

Weerbericht

Weersverwachting
Turnhout
Meer weer in Turnhout

Berichten

Haller, Michael

Vanaf 1852 kreeg Michael Haller zijn eerste muzikale opleiding als kloosterling in de Benediktijner abdij in Metten. In 1860 begon hij een theologiestudie aan het priesterseminarie in Regensburg. Na zijn priesterwijding in 1864 werd hij prefekt van de koorschool in Regensburg. Deze aanstelling maakte een kennismaking met het Caecilianisme mogelijk. Als inspecteur van het priesterseminarie werd Haller in 1867 kapelmeester aan de “Alten Kapelle” in Regensburg. Na de oprichting van de Kirchenmusikschule in Regensburg onderwees Haller vanaf 1874 de vakken kompositie en kontrapunt aldaar. In 1882 bekleedde hij kortstondig ook het ambt van domkapelmeester aan de dom in Regensburg was daarbij ook koorleider van de “Regensburger Domspatzen”.