Informatie

adres
Kerk van het Heilig-Hart van Jezus, Kerkplein 17 Turnhout

voorzitter
Mia Vanheertum
014 - 41 62 77

dirigent polyfonie
Paul Elst

dirigent Gregoriaans
Maurits Van Obbergen

organist
Paul Elst

webbeheerder
mail

H.H. Missen

weekeinde
zondag: 9.30 uur (Hoogmis)

Cartoon

Facebookpagina

QR

Zangerskoor

Wij minnen, Heer, de luister van Uw Tempel,
de pracht van Uw altaar, wierook die stijgt
en geurt ... En alwie overschrijdt de drempel
ontbloot het hoofd, eerbiedig knielt en nijgt.

Het orgel ruist en schraagt de lofgezangen
die zwellen in de beuk - bede die aemt
en zweeft, wier echo's trillend blijven hangen,
die ieder hart tot medebidden praamt.

Wij zingen, Heer, wij danken, smeken, streven,
van Uw gelovig volk talen de vreugd
en smart. U, die de Troost zijt van dit leven
en die hierna ons eeuwig hoog verheugt.

Jozef Simons, koorlid
1888 - 1948

Cartoon

Buienradar

Weerbericht

Weersverwachting
Turnhout
Meer weer in Turnhout

Berichten

1 - Sint-Cecilia

Van de heilige Cecilia weten we niet veel. Rond het jaar 200 is zij te Rome geboren. Volgens de legende stamt uit uit een aanzienlijk geslacht van Cecillianen. Deze valt ten tijde van keizer Alexander Severus (230). Cecilia had de gelofte van maagdelijkheid afgelegd. Reeds als kind had zij zich met Jezus verloofd.  Een jonge man, Valerius genaamd, hoopte met vertrouwen op de toestemming van haar ouders, haar te mogen huwen. Alles was voor de bruiloft gereed maar onder de klanken van de muziekinstrumenten zong de maagd Cecilia in haar hart een zang voor de Heer alleen. Tijdens de huwelijksnacht vertelde zij haar man Valerius dat zij de gelofte van kuisheid had beloofd. Zij werd beschermd door een engel van God en niemand mocht haar aanraken. Zou dit wel gebeuren dan zou de toorn van de hemel op deze persoon neerdalen. Toen haar man vroeg om de engel te mogen zien antwoordde zij dat dit mocht als hij zich door de paus zou laten dopen. Valerius deed dit en toen hij weer thuis kwam, zag hij juist hoe een engel aan Cecilia rozen gaf. Hierop werd hij een van de ijverigste christenen en bekeerde zijn broer Tiberius.

Gedrieën verzorgden ze de christenen die bezweken waren aan de vervolging. Op bevel van de prefect Almachius werden Valerius en Tiberius gevangen genomen en onthoofd. Cecilia werd later gevangen genomen en in haar huis in kokend water gezet om zo te sterven. Maar het kokend water deerde de vrouw niet. Daarop werd zij veroordeeld tot de dood door het zwaard.

Tot drie maal toe moest de beul toeslaan. Zwaar gewond lag de jonge vrouw nog drie dagen in haar huis. In deze drie dagen liet zij heel haar bezit na aan de dienaren en de armen van de stad. Ten slotte stierf zij op 22 november 230 aan haar verwondingen.

Zij wordt verheerlijkt als een volmaakt voorbeeld van een christelijke vrouw die uit liefde tot Christus maagd bleef en als martelares gestorven is. In 1599 werd haar graf geopend en men vond haar lichaam nog ongeschonden. Stefano Maderna heeft een natuurgetrouw beeld van haar gebeiteld. Sinds de middeleeuwen wordt Cecilia vereerd als patrones van de kerkmuziek. Of zij muzikaal was weten wij niet, ook niet of zij een of ander instrument bespeelde, maar een poetische zin uit het breviergebed heeft aanleiding gegeven tot dit vermoeden.

bron: HeiligenNet