Inleiding

Ontegensprekelijk geldt het Sint-Ceciliakoor als de parochiale organisatie, die de meeste tijd in onze kerk doorbrengt. Stel u voor: iedere vrijdag komen deze leden naar onze kerk afgezakt om hun wekelijkse herhaling bij te wonen. Iedere zondag verzorgen zij met hun gezangen de Hoogmis. Bij iedere herhaling of uitvoering bestijgen ze de vijftig trappen naar het hoogzaal. Wanneer men weet dat dit koor in zijn rangen zangers telt, die meer dan zestig jaar lid zijn, betekent dit dat velen honderdduizenden trappen in de benen hebben ten behoeve van de eredienst.

Dit onderdeel van de website is onderverdeeld in de volgende onderwerpen:

  • oprichting in 1896
  • diversen uit de afgelopen eeuw
  • tegenwoordige tijd

bron: Kerkelijk en Godsdienstig Leven in de Heilig-Hartparochie te Turnhout – Jef Roymans (1985)

Geef een reactie