Informatie

adres
Kerk van het Heilig-Hart van Jezus, Kerkplein 17 Turnhout

voorzitter
Mia Vanheertum
014 - 41 62 77

dirigent polyfonie
Paul Elst

dirigent Gregoriaans
Maurits Van Obbergen

organist
Paul Elst

webbeheerder
mail

H.H. Missen

weekeinde
zondag: 9.30 uur (Hoogmis)

Cartoon

Facebookpagina

QR

Zangerskoor

Wij minnen, Heer, de luister van Uw Tempel,
de pracht van Uw altaar, wierook die stijgt
en geurt ... En alwie overschrijdt de drempel
ontbloot het hoofd, eerbiedig knielt en nijgt.

Het orgel ruist en schraagt de lofgezangen
die zwellen in de beuk - bede die aemt
en zweeft, wier echo's trillend blijven hangen,
die ieder hart tot medebidden praamt.

Wij zingen, Heer, wij danken, smeken, streven,
van Uw gelovig volk talen de vreugd
en smart. U, die de Troost zijt van dit leven
en die hierna ons eeuwig hoog verheugt.

Jozef Simons, koorlid
1888 - 1948

Cartoon

Buienradar

Weerbericht

Weersverwachting
Turnhout
Meer weer in Turnhout

Berichten

Tenslotte

In 1966 namen wegens ouderdom de heren Van Mierlo en Brandt ontslag:

“Wies Baeten, tot dan de eminente solist van het koor, werd voorzitter en tevens dirigent van de polyfonische gezangen, terwijl Jos Van Mechelen het Gregoriaans onder zijn leiding nam. En daarmee zijn we beland bij een nieuwe markante figuur in het koor: Wies Baeten. Wies, die ons te vroeg ontvallen is, is ontegensprekelijk de mooiste stem geweest in de rangen van het koor.”

Het jaar 1974 betekende voor het koor een merkwaardig jaar. Ter gelegenheid van het 60-jarig huwelijksjubileum van de heer en mevrouw Van Mierlo werd voorgesteld de Missa Laudis van Flor Peeters uit te voeren, voor gemengd koor. Verschillende zangers brachten hun echtgenoten mee, en sinds deze gebeurtenis werd het Sinte-Ceciliakoor omgevormd tot een gemengd zangkoor.

Heden zijn de functies van het Sinte-Ceciliakoor als volgt ingevuld:

vanheertum-mia voorzitter
Mia Vanheertum
dirigent Gregoriaans
Maurits Van Obbergen
dirigent polyfonie/organist
Paul Elst

Lijst van dirigenten, organisten en voorzitters

voorzitters  dirigenten Gregoriaans (g) – polyfonie (p) organisten
1896 – 1935 Frans Straelen 1896 – 1906 Karel Claessen (g/p) 1896 – 1906 Karel Claessen
1935 – 1966 Jan Van Mierlo 1905 – 1961 Jef Brandt (g/p) 1905 – 1966 Jef Brandt
1966 – 1967 Wies Baeten 1960 – 1967 Wies Baeten (p) 1966 – 1968 Bonaventura Brandt
1967 – 1973 Jos Goossens 1960 – 1994 Jos Van Mechelen (g) 1968 – 1977 Paul Elst
1973 – 1981 Emile Tilman 1967 – 1979 Karel Baeten (p) 1977 – 2008 Raf Van den Eeckhaut
1981 – 1983 Jos Goossens 1979 – 2008 Jef Roymans (p) 2008 – 2016 Jochem Baas
1983 – 1986 Emile Tilman 1994 – 2010 Sylvain Goossens (g) 2016 – heden Paul Elst
1987 – 1997 Jaak Leyen 2008 – 2013 Marianne Caers (p)
1997 – 1998 Suzanne Even 2010 – heden Maurits Van Obbergen (g)
1998 – 2013 Karel Donkers 2013 – 2014 Hilde Van Eyck (p)
2013 – heden Mia Vanheertum 2014 – 2016 Jochem Baas (p)
2016 – heden Paul Elst (p)

bron: o.a. Kerkelijk en Godsdienstig Leven in de Heilig-Hartparochie te Turnhout – Jef Roymans (1985)