Orgelbouw Stevens

De firma Jos Stevens uit Duffel heeft een geschiedenis die teruggaat tot 1822. In dat jaar vestigde Theodoor Smet (1782-1853) van Tienen zich in Duffel als orgelbouwer. Henri Vermeersch (1815-1886) werd zijn medevennoot. Vermeersch had het vak geleerd bij zijn zwager, François Loret. Na de dood van Smet in 1853 zette Vermeersch het bedrijf voort. Een medewerker van zijn bedrijf, Petrus Stevens (1841-1892), huwde met de oudste dochter van Henri, Emma Vermeersch. Deze Petrus werd geboren op 30 november 1841 in Kapelle-op-den-Bos in Vlaams-Brabant. Hij was van 1871 tot 1875 als orgelmaker actief in Lier.

In 1875 kwam hij naar Duffel om het bedrijf van Henri Vermeersch over te nemen. Petrus overleed op 15 december 1892. Zijn oudste zoon Joseph (30 april 1874, Lier – 18 januari 1936) volgde een studie aan het Klein Seminarie in Hoogstraten, maar deze brak de studie af en volgde zijn vader op in het orgelbouwbedrijf. De naam van het bedrijf werd nu Weduwe Stevens Vermeersch & Zoon. Niet lang hierna werd het bedrijf ‘firma Jos. Stevens’ genoemd. Na de dood van Joseph in 1936 zette diens dochter Cécile (1901-1984) het bedrijf voort. Tot op de huidige dag heeft de firma de naam van Joseph behouden. De technische en artistieke leiding kwam hierna nog in handen van Leopold Fierens, Flor Fierens en Leopold Lombaerts. Zie ook volgende link.

Literatuur

  • Orgelbouwers in het buitenland : België / Rien Buijk. – In: De Orgelvriend, jrg. 23 no. 5, mei 1981.
  • Petrus Stevens-Vermeersch : Vlaams orgelbouwer aan de periferie van de romantiek / Wannes van der Hoeven. – In: Het Orgel, jrg. 99 nr. 2, februari 2003.

bron: http://www.orgbase.nl/