Neogotische bouwkunst

Ontstaan in Engeland
De neogotiek ontstond in Engeland. Vanaf 1749 hield Horace Walpole zich al bezig met het verbouwen en inrichten van zijn huis Strawberry Hill in Twickenham bij Londen in neogotische stijl. Romantische interieurkunstenaars lieten zich op het einde van de 18e eeuw inspireren door de natuur en door rustieke vormen van meubels en gebruiksvoorwerpen van het platteland, dat in Engeland tot in die tijd hier en daar nog gotische vormen kende.

Vooral het werk van de interieurarchitect Thomas Chippendale liep vooruit op de neogotiek. Vanaf het begin van de negentiende eeuw verrijzen in Engeland kerk- en bankgebouwen, stadhuizen en andere openbare bouwwerken met spitsboogvensters, gekanteelde torens en waaiergewelven. Men ging zich steeds bewuster richten op een vormentaal van het verleden die geïnspireerd was op de rijkdom van de Britse gotiek. Het hoogtepunt hiervan is wel Palace of Westminster (de Houses of Parliament) in Londen, gebouwd gedurende de jaren 1820 en 1830, de tijd van de grootste bloei van het Britse wereldrijk.

Navolging in Europa
Na de val van Napoleon kreeg de neogotiek ook navolging op het Europese vasteland. Aanvankelijk in de vorm van grootscheepse restauraties van middeleeuwse monumenten (Dom van Keulen, Notre-Dame van Parijs), maar later ook steeds meer met zelfstandige bouwwerken, zoals stationsgebouwen, ziekenhuizen, scholen en stadhuizen. Langs de Rijn in Duitsland zijn op vele plaatsen neogotische burchten gebouwd.

Neogotiek in België
In de 19de eeuw kende ook Vlaanderen een herleving van de gotiek. Men greep terug op de vormentaal van de oude gotische stijl. In Brugge, Gent, Leuven, Brussel en andere steden verfraaide en restaureerde men in deze stijl. Er werden nieuwe gebouwen in deze stijl ontworpen en ook soms nieuwe gedeeltes aan bestaande monumenten toegevoegd. Het is vooral baron Jean-Baptiste Béthune die de neogotiek van de Engelse architect Pugin in België introduceerde. In 1862 richtte hij mede de eerste Sint-Lucasschool in Gent op als reactie op de ‘heidense’ Academiën en hanteerde de middeleeuwse vormentaal in corporatistische ateliers. Hij ontwierp niet alleen gebouwen, maar ook de interieurs: gebrandschilderd glas, schrijnwerk, textiel, polychrome muurschilderingen en polychrome beeldhouwwerken (bijvoorbeeld de calvarie aan de buitenzijde van de begijnhofkerk van het Groot Begijnhof te Sint-Amandsberg). Vele katholieke scholen kregen, in de strijd tegen de ‘staatsscholen zonder God’, een neogotische vormentaal.

Voorbeelden van neogotische kerken in België

 • Aalter: Kerk Onze-Lieve-Vrouw Hulp der Christenen
 • Aarlen: Sint-Maartenskerk
 • Antwerpen: Sint-Joriskerk, Sint-Amanduskerk, Sint-Willibrorduskerk
 • Brugge: Heilige-Magdalenakerk, Heilig-Bloedkapel
 • Brussel: O.L.V.-kerk van Laken
 • Dadizele: O.L.V.-basiliek
 • Eeklo: Sint-Vincentiuskerk
 • Gent: Sint-Annakerk
 • Oostende: Sint-Petrus-en-Pauluskerk
 • Péruwelz: basiliek van Bon-Secours
 • Sint-Gillis-Waas, Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk in de deelgemeente De Klinge
 • Sint-Niklaas: O.L.V.-kerk
 • Turnhout: Heilig Hart kerk

Erfenis
Aan het einde van de 19de eeuw kregen kunstenaars genoeg van de imitaties van oudere kunststijlen. Men ging zich richten op oorspronkelijkheid in de kunst. Vanaf het eerste decennium van de twintigste eeuw wordt er bijna niet meer in deze stijl gebouwd. Toch zijn de Art Nouveau en de art-déco schatplichtig aan de neogotiek: de ambachtelijkheid en de creativiteit van de maker is immers in deze stijlen belangrijk gebleven.

Gedurende de jaren 1960 en 1970 werd de cultuurhistorische waarde van de neogotiek sterk onderschat. Vele onbruikbare gebouwen – vooral kerken – vielen (met name in Nederland) onder de sloophamer. Later werd de waarde van dergelijke gebouwen hoger aangeslagen en is men bij vele neogotische bouwwerken nieuwe bestemmingen gaan zoeken, zodat de architectuur van het gebouw behouden kon blijven.

Het oudste nog bestaande stationsgebouw in Antwerpen (Antwerpen-Dam) in neogotische stijl werd tweemaal van de sloop gered. Een eerste keer in 1907, toen het in zijn geheel werd verplaatst (door het van de fundamenten te lichten en op sporen te verrollen), een tweede keer door een hoek van het gebouw in te bouwen in de tunnelschacht voor de HST-lijn naar Nederland.

bron: Wikipedia