Informatie

adres
Kerk van het Heilig-Hart van Jezus, Kerkplein 17 Turnhout

voorzitter
Mia Vanheertum
014 - 41 62 77

dirigent polyfonie
Paul Elst

dirigent Gregoriaans
Maurits Van Obbergen

organist
Paul Elst

webbeheerder
mail

H.H. Missen

weekeinde
zondag: 9.30 uur (Hoogmis)

Cartoon

Facebookpagina

QR

Zangerskoor

Wij minnen, Heer, de luister van Uw Tempel,
de pracht van Uw altaar, wierook die stijgt
en geurt ... En alwie overschrijdt de drempel
ontbloot het hoofd, eerbiedig knielt en nijgt.

Het orgel ruist en schraagt de lofgezangen
die zwellen in de beuk - bede die aemt
en zweeft, wier echo's trillend blijven hangen,
die ieder hart tot medebidden praamt.

Wij zingen, Heer, wij danken, smeken, streven,
van Uw gelovig volk talen de vreugd
en smart. U, die de Troost zijt van dit leven
en die hierna ons eeuwig hoog verheugt.

Jozef Simons, koorlid
1888 - 1948

Cartoon

Buienradar

Weerbericht

Weersverwachting
Turnhout
Meer weer in Turnhout

Berichten

3 - Christelijke hoogdagen

Hieronder volgt een korte uitleg van belangrijkste Christelijke hoogdagen die in de Kerk gevierd worden

Kerstmis
De Kersttijd is de herdenking van de geboorte van Jezus. De Kersttijd begint met het avondgebed aan de vooravond van Kerstmis tot en met de zondag na Epifanie of na 6 januari. Het kerstfeest zelf werd pas in de loop van de jaren 300 na Christus ingevoerd. De historische datum van Jezus is niet bekend. Toch wordt Op 25 december de geboorte van Jezus gevierd. De symboliek van de kortste dag, de wende naar de periode van het licht werd dankbaar gebruikt om deze datum vast te stellen. Zo is de Kerstmis (afkomstig van Christusmis) het feest van de geboorte van Jezus in een stal in Bethlehem.
Pasen
Eerste Paasdag is het vreugdevolle begin van de Paastijd en staat volledig in het teken van de Verrijzenis uit de dood van Jezus, de hoogste waarheid van het christelijk geloof. De Kerk viert dat de verrijzenis van Jezus Christus ook heeft geleid tot de verrijzenis van alle gelovigen, “van nu af door de rechtvaardiging van onze ziel, later door het ten leven wekken van ons lichaam”.
Ons Heer Hemelvaart
Met Hemelvaart viert de Kerk dat Christus is opgenomen in de goddelijke, niet-aardse werkelijkheid, die Hemel wordt genoemd. Doordat Christus, het hoofd van de Kerk, is verheven, zijn alle leden van zijn Kerk verbonden met de hemelse werkelijkheid.
Pinksteren
De naam Pinksteren komt van het Griekse pèntèkostè, dat ‘vijftigste’ betekent. Het is de laatste dag van de vijftigdaagse Paastijd, die aanvangt op Paaszondag. De Kerk viert met Pinksteren de voltooiing van Pasen door de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen.